Lettere del P. Generale

 

«Litterae circulares Rev.mi P. Generalis ad Adm. R.F. Priorem Provincialem Prv. Hispaniae, nec non ad R. P. Priorem universosque Patres ac Fratres monasterii Vitensis primo exacto saeculo ab ingressu sodalium Familiae Augustinianae in eodem monasterio», in Acta Ordinis 10 (1965), pp. 306-309.

1965_acta_306-309_circolare_del_rev.pdf

Acta Ordinis 10 (1965), pp. 306-309
(0,37 MB)

Un Documento per il tempo Post-Conciliare, in Vivere nella libertà sotto la grazia, Roma 1979, pp. 83-91 (Acta Ordinis 10 (1965), pp. 298-306).

1965_acta_298-306.pdf

Acta Ordinis 10 (1965), pp. 298-306
(0,61 MB)

«Litterae circulares Rev.mi P. Generalis ad sodales Quintae Assistentiae pro exhortatione et benedictione (Roma, 28 febbraio 1966)», in Acta Ordinis 11 (1966), pp. 17-22.

1966_acta_017-022_circolare_del_rev.pdf

Acta Ordinis 11 (1966), pp. 17-22
(0,42 MB)

«Litterae circulares Rev.mi P. Generalis ad moniales Secundi Ordinis nostri pro consilio habendo circa mutationes a Concilio Vaticano II propositas ad accommodatam renovationem vitae religiosae in monasteriis clausurae quod attinet (Roma, 25 marzo 1966)», in Acta Ordinis 11 (1966), pp. 22-25.

 

«Litterae Rev.mi P. Generalis A. Trapè ad Adm. RR.PF. Provinciales Hispaniae et Superiores Maiores Brasiliae de condicionibus creandis quibus, ad mentem Cap. an. 1965, Provincia Brasiliensis excitari valeat (Roma, 31 maggio 1966)», in Acta Ordinis 11 (1966), pp. 157-160.

1966_acta_157-160_lettera_del_revmo_padre_generale.pdf

Acta Ordinis 11 (1966), pp. 157-160
(0,30 MB)

«Litterae Rev.mi P. Generalis quinti conventus studiorum Provinciarum Hispaniae habendi causa ad Adm. R.P. Assistentem Generalem S. Miguélez datae, quibus normae quaedam proponuntur ut eiusmodi conventus uberiores in dies fructus edant (Roma, 28 giugno 1966)», in Acta Ordinis 11 (1966), pp. 160-162.

 

«Litterae circulares Rev.mi P. Generalis ad PP. Priores et Commissarios Provinciales et ad Priores conventuum generalium Ordinis: de schemate Constitutionum emendando et expoliendo (Roma, 9 novembre 1966)», in Acta Ordinis 11 (1966), pp. 257-259.

1966_acta_257-259_schema_costituzioni.pdf

Acta Ordinis 11 (1966), pp. 257-259
(0,27 MB)

«Decretum Rev.mi P. Generalis quo Commissio una et Consultorum coetus quinque constituuntur ad schema Constitutionum emendandum et expoliendum (Roma, 9 novembre 1966)», in Acta Ordinis 11 (1966), pp. 260-261.

 

«Litterae Rev.mi P. Generalis ad clericos Ordinis in quibus verba Pontificis nostrum Ordinem respicientia refert, quae in audientia publica diei 15 Decembris 1966 Papa pronuntiavit», in Acta Ordinis 11 (1966), pp. 261-262.

 

«700 Jahre Augustiner in Regensburg (1267-1967)», in Cor Unum, Wurzburg, 25 (1967), pp. 74-76.

 

«Actualidad agustiniana», in Casiciaco 21 (1967), pp. 120-126.

 

«Litterae circulares Rev.mi P. Generalis ad universum Ordinem ineuntibus sollemnitatibus ad memoriam agendam quinti expleti saeculi ex quo cultus simulacri B.M.V. Bono Consilio in templo nostro Genestano incepit (Roma, 29 aprile 1967)», in Acta Ordinis 12 (1967), pp. 58-63. Versione italiana: Il ruolo di Maria nell’Ordine agostiniano, in Vivere nella libertà sotto la grazia, Roma 1979,pp.92-97.

1967_acta_058-063_il_ruolo_di_maria_nell.pdf

Acta Ordinis 12 (1967), pp. 58-63
(0,64 MB)

«Litterae congratulationis Rev.mi P. Generalis ad Rev. D. Iosephum Emmanuelem Semedo Azevedo, parochum oppidi Albufeira in Lusitania, occasione conventus ibi celebrandi primo expleto aevo ex quo B.tus Vincentius a S. Antonio, missionarius augustinianus in laponia, inter beatos adscriptus est (Roma, 31 luglio 1967)», in Acta Ordinis 12 (1967), pp. 293-294.

 

«Litterae circulares Rev.mi P. Generalis in morte Rev.mi P. Caroli Pasquini, universi Ordinis quondam Prioris Generalis (Roma, 20 ottobre 1967)», in Acta Ordinis 12 (1967), pp. 294-297.

1967_acta_294-297_morte_pasquoni.do.pdf

Acta Ordinis 12 (1967), pp. 294-297
(0,22 MB)

«Decretum Rev.mi P. Generalis quo Provincia S. Ioseph in America Septentrionali, seu Canadensis, canonice erigitur (Roma, novembre 1967)», in Acta Ordinis 12 (1967), pp. 297-298.

 

«Formula consacrationis B.M.V. a Revmo. P. Generali composita», in Acta Ordinis 12 (1967), pp. 300-301.

1967_acta_300-301_consacrazione_a_maria.pdf

Acta Ordinis 12 (1967), pp. 300-301
(0,24 MB)

«Litterae circulares Rev.mi P. Generalis in morte Rev.mi P. Ignatii Aramburu universi Ordinis quondam Vicarii Generalis (Roma, 17 maggio 1968)», in Acta Ordinis 13 (1968), pp. 149-150.

 

«Litterae circulares Rev.mi P. Generalis ad omnes Fratres, quibus mittuntur exemplaria alterius schematis Constitutionum Ordinis, a Commissione centrali nuper exarati et in Capitulo Generali discutiendi (Roma, 22 maggio 1968)», in Acta Ordinis 13 (1968), pp. 151-152.

1968_acta_151-152_capitolo_generale.pdf

Acta Ordinis 13 (1968), pp. 151-152
(0,22 MB)

«Litterae circulares Rev.mi P. Generalis Fratribus in America meridionali commorantibus, occasione visitationis proxime faciendae, missae (Roma, 3 febbraio 1969)», in Acta Ordinis 14 (1969), pp. 45-46.

 

«Litterae Rev.mi P. Generalis Praefecto S.C.pro Institutione Catholica missae de fundatione Instituti Patristici apud studium “Augustinianum” (Roma, 14 febbraio 1969)», in Acta Ordinis 14 (1969), pp. 42-43.

 

«Decretum Rev.mi P. Generalis quo Provincia S. Augustini in California (USA) canonice erigitur (Roma, 26 aprile 1969)», in Acta Ordinis 14 (1969), pp. 41-42.

 

«Litterae Rev.mi P. Generalis Praefecto S.C. pro Institutione Catholica, quibus erectio novi Instituti Patristici petitur et Statuta eiusdem Instituti praesentantur pro approbatione (Roma, luglio 1969)», in Acta Ordinis 14 (1969), pp. 162-163.

 

«Litterae Rev.mi P. Generalis Praefecto S.C. pro Institutione Catholica» (Roma, 25 settembre 1969)», in Acta Ordinis 14 (1969), pp. 168.

 

«Litterae Rev. mi P. Generalis Magno Cancellario Pont. Univ. Lateranensis quibus ipse Prior Generalis gratias totius Ordinis Em. Dominis agit pro erectione novi Instituti Patristici (Roma, 25 settembre 1969)», in Acta Ordinis 14 (1969), p. 169.

 

«A los Superiores y a todos y cada uno de los Religiosos de nuestras casas de América Latina (Roma, 3 dicembre 1969)», in Acta Ordinis 14 (1969), p. 307.

 

«Litterae circulares Rev.mi P. Generalis Augustini Trapè universo Ordini sub fine anni 1969 scriptae, et die 1 ianuarii 1970 divulgatae, quibus quaedam difficultates quae vitam religiosam augustinianam oppugnant panduntur et analysi subiciuntur, et media ad rectam solutionem proponuntur (Roma, 1 agosto 1970)», in Acta Ordinis 14 (1969), pp. 301-306. Stampato in italiano: Motivi di ansia, in Vivere nella libertà sotto la grazia, Roma 1979, pp.107-114.

1969_acta_301-306_motivi_di_ansia.pdf

Acta Ordinis 14 (1969), pp. 301-306
(0,65 MB)

«Exemplum litterarum, lingua vulgari scriptarum, quas Rev.mus P. Generalis omnibus PP. Provincialibus et Viceprovincialibus misit, ut ipsos invitaret ad inaugurationem Instituti Patristici “Augustinianum” (Roma, 31 agosto 1970)», in Acta Ordinis 15 (1970), p. 21.

 

«Litterae Postulatoriae Rev.mi P. Generalis Augustini Trapè, pro signatura Commissionis Introductionis Causae beatificationis servi Dei P. Pii Keller, Provinciae Germaniae, impetranda (Roma, 14 marzo 1970)», in Acta Ordinis 15 (1970), pp. 50-51.

 

«Programma propositum a Rev.mo. P. Generali pro congressu Provincialium Viceprovincialium et Consilii Ordinis (Roma, 16 marzo 1970)», in Acta Ordinis 15 (1970), p. 22.

 

«Litterae circulares Rev.mi P. Generalis Provinciis Primae Assistentiae directae, de vocationibus colendis tractantes (Roma, 30 marzo 1970)», in Acta Ordinis 15 (1970), pp. 59-60.

 

«Litterae Rev.mi P. Generalis Augustini Trapè SS. mo. D. Paulo PP. VI scriptae occasione quinquagesimi anniversarii ordinationis sacerdotalis Romani Pontificis (Roma, 16 maggio 1970)», in Acta Ordinis 15 (1970), pp. 51-52.

 

«Litterae Rev. mi P. Generalis de canonizatione B. Ioannis Stone (+1539), Prv. Angliae, Romae die 25 octobris 1970 habenda (Roma, 12 de agosto de 1970)», in Acta Ordinis 15 (1970), pp. 206-207.

 

«Instructio Rev.mi P. Generalis eiusque Consilii de quibusdam variationibus in ritu Ordinis Professionis Religiosae inducendis (Roma, 19 agosto 1970)», in Acta Ordinis 15 (1970), pp. 207-210.

 

«Litterae Rev.mi P. Generalis de studio S.P. Augustini aliorumque Patrum Ecclesiae in novo Instituto Patristico “Augustinianum” a Sodalibus Ordinis faciendo (Roma, 15 settembre 1970)», in Acta Ordinis 15 (1970), pp. 211-212.

 

«Litterae Rev.mi P. Generalis ad totam familiam Augustinianam occasione canonizationis B. Ioannis Stone missae (Roma, dicembre 1970)», in Acta Ordinis 15 (1970), pp. 302-307. Traduzione italiana: Giovanni Stone: esempio di libertà cristiana, Ibidem, pp.115-120.

1970_acta_302-307_giovanni_stone.pdf

Acta Ordinis 15 (1970), pp. 302-307
(0,57 MB)

«Presentación», in Carlos Alonso, El Beato Clemente de Osimo (+ 1291). Tercer Prior General de los Agustinos. Postulación General Agustiniana. Roma 1970, pp. 3-6. Trad. italiana, Tolentino 1991, pp. 5-7.

 

«Litterae Rev.mi P. Generalis quibus Summus Pontifex certior fit de proximo fine generalatus et de Capitulo generali m. septembri convocando (Roma, 18 febbraio 1971)», in Acta Ordinis 16 (1971), p. 7.

 

«Litterae P. Generalis A. Trapè ad S. Congr. pro Religiosis quibus veniam capituli celebrandi eiusdemque capituli praesidem petit (Roma, 18 febbraio 1971)», in Acta Ordinis 16 (1971), pp. 3*.

 

«Litterae Rev.mi P. Generalis omnibus Superioribus maioribus Ordinis in America Latina missae, de proxima coadunatione membrorum O.A.L.A. in civitate v. Lima, Perù (Roma, 5 marzo 1971)», in Acta Ordinis 16 (1971), pp. 28-29.

 

«Litteris quae sequuntur Rev.mus P. Generalis indicit Capitulum generale ordinarium Romae celebrandum inde a die 10 m. septembris 1971 (Roma, 10 marzo 1971)», in Acta Ordinis 16 ( 1971), pp. 8-9.

 

«Litterae Rev.mi P. Generalis omnibus Missionariis nostris in Nigeria missae», in Acta Ordinis 16 (1971), pp. 25-28.

 

«Litterae Rev.mi P. Generalis Communitatibus Sororum Ordinis vitae contemplativae, occasione proximi Capituli generalis missae (Roma, 12 luglio 1971)», in Acta Ordinis 16 (1971), pp. 29-31.

 

«Litterae Rev.mi P. Generalis Congregationibus Augustinianis vitae apostolicae, occasione proximi Capituli missae (Roma, luglio 1971)», in Acta Ordinis 16 (1971), pp. 31-32.

 

«Litterae P. Generalis A. Trapè ad moniales Ordinis quibus eiusdem commendat capitulum generale mox celebrandum (Roma, 12 luglio 1971)», in Acta Ordinis 16 (1971), pp. 25*-26*.

 

«Litterae similes ad Sorores Augustinenses pro eodem fine (Roma, 12 luglio 1971)», in Acta Ordinis 16 (1971), pp. 27*-28*.

 

«Litterae Prioris Generalis ad membra Ordinis de eiusdem Ordinis fidelitate ad charisma quod ei est proprium (Roma, 15 luglio 1971)», in Acta Ordinis 16 (1971), pp. 32-46. Traduzione italiana: Il carisma agostiniano, in Vivere nella libertà sotto la grazia, Roma 1979, pp.121-135.

1971_acta_032-046_fedelta.pdf

Acta Ordinis 16 (1971), pp. 32-46
(0,92 MB)

«Litterae circulares P. Generalis A. Trapè quibus capitulum generale celebrandum indicit inde a die 10 Seplembris 1971», in Acta Ordinis 16 (1971), pp. 4*-5*.

 

«De structura Ordinis», in Acta Ordinis 16 (1971), pp. 265*-266*.

 
   

top^